Spółdzielnia Uczniowska "WINIEN MA"

Spółdzielnia Uczniowska

Działająca przy Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem. Ta aktywna spółdzielnia charakteryzuje się przede wszystkim ukierunkowaniem działań na rozwój wiedzy z obszaru naukowego finansów i rachunkowości, co wpisuje się poniekąd w specyfikę szkoły. Do działań członków tej spółdzielni możemy zaliczyć prowadzenie sprzedaży książek, prowadzenie kawiarni szkolnej, świadczenie usług cateringowych dla społeczności lokalnej.

Podczas tej działalności uczniowie prowadzą pełną księgowość stosując wybraną metodę księgowania, czyli celem  sprzedaży towarów i świadczenia usług nie jest tylko osiąganie nadwyżek finansowych, ale  przede wszystkim praktyka, która pozwoli rozwijać umiejętności uczniów podczas przyszłych  studiów lub pozwoli prowadzić działalność gospodarczą w przestrzeni wolnokonkurencyjnej.  Ponadto członkowie spółdzielni uczniowskiej „Winien – Ma” biorą udział w projektach  i olimpiadach o charakterze ekonomicznym. Za zdobyte środki organizują wspólne inicjatywy  integracyjne, tj. wycieczki. Na uwagę zasługuje podjęcie współpracy z innym podmiotem ekonomii społecznej, jakim jest spółdzielnia socjalna „Społem”.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne