Spółdzielnia Uczniowska "NIE MA LIPY"

Spółdzielnia Uczniowska

Na uwagę zasługuje na pewno Spółdzielnia uczniowska „Nie ma Lipy” działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Lipka. Członkowie tej spółdzielni to przykład ambitnej młodzieży z dużą wyobraźnią. Wartym wspomnienia jest fakt, że młodzież zgromadzona przy spółdzielni „Nie ma Lipy” pomaga nie tylko uczniom, ale i mieszkańcom swojej gminy

Do inicjatyw realizowanych przez tę firmę uczniowską można zaliczyć organizowanie  warsztatów o różnej tematyce np. filmowej, skierowanej do uczniów szkoły i nie tylko. Członkowie spółdzielni wydają gazetkę szkolną, w której poruszają różną tematykę, zwracając uwagę na problemy nie tylko uczniów, ale i społeczności lokalnej. Przez spółdzielnię organizowane są imprezy integracyjne dla młodzieży i dorosłych. Kolejnym polem działania jest rozwój wiedzy, który ma miejsce poprzez udział członków w projektach o charakterze  edukacyjnym, jak np. konferencje. Bardzo istotny jest też wkład uczniów w rozwój społeczności lokalnej i pomoc w rozwiązywaniu palących potrzeb mieszkańców gminy. Członkowie spółdzielni „Nie ma Lipy” organizują zbiórki rzeczowe dla najuboższych. Biorą nawet udział w pracach o charakterze fizycznym, tj. świadczą pomoc przy budowie chodników. Dzięki takim działaniom spółdzielnia „Nie ma Lipy” powinna inspirować innych uczniów  do działań na rzecz szeroko pojętego otoczenia. Bardzo ważnym jest w jej działaniach angażowanie się poza murami własnej szkoły. Liczba i różnorodność podanych wyżej przykładów działań „Nie ma Lipy” pokazuje fakt, że najważniejsze są chęci, bo celów, które można realizować jest wiele.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne