Spółdzielnia Uczniowska a rada szkoły

Spółdzielnia Uczniowska a rada szkoły

Kolejny krok to zgoda Rady Szkoły. Założenie spółdzielni uczniowskiej wymaga zgody Rady Szkoły udzielonej na wniosek jej dyrektora. Należy wskazać, że bez zgody Rady Szkoły nie jest możliwe założenie spółdzielni uczniowskiej.

Do głównych zadań Rady Pedagogicznej  placówki w zakresie spółdzielni uczniowskiej należy:


1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki; 
2) zarząd Spółdzielni przedstawia Dyrektorowi szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej i Radzie Pedagogicznej plany pracy Spółdzielni oraz co najmniej raz w roku składa 
sprawozdanie z działalności Spółdzielni; 
3) zatwierdzenie wyboru nauczyciela-opiekuna powołanego przez Dyrektora szkoły lub placówki oświatowo-wychowawczej.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne