Spółdzielnia Uczniowska "ROCKEFELLER"

Spółdzielnia Uczniowska

Na uwagę zasługuje spółdzielnia uczniowska „Rockefeller”, działająca przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie. Spółdzielnia ta prowadzi działalność gospodarczą w formie sklepiku szkolnego.

Dzięki tej inicjatywie uczniowie uczą się praktycznych  podstaw działalności handlowo – usługowej. Dzięki rozwijaniu takich umiejętności absolwentom 
szkoły ekonomicznej łatwiej będzie odnaleźć się na przyszłym rynku pracy lub podjąć dalszą  edukację o charakterze ekonomicznym. Poza główną działalnością spółdzielnia uczniowska  angażuje się w szereg innych inicjatyw, mających na celu realizację celów społecznych,  do których zaliczyć można między innymi: 


- organizacja akcji zbiórki pieniędzy na karmę dla zwierząt ze schroniska, 
- odwiedziny dzieci z Domu Dziecka, 
- organizowanie wraz z samorządem szkolnym poczty walentynkowej, 
- wyjścia do teatru, kina, wycieczki, 
- pomoc w organizacji akcji "Pola Nadziei", 
- organizacja akcji "Szklanka mleka", 
 

Jak można zauważyć, jest to bardzo aktywna spółdzielnia, która prowadzi szereg różnych  inicjatyw, nie ograniczając się do jednej formy aktywności. Warto wspomnieć, że za swoją działalność „Rockefeller” jest regularnie nagradzany wysokimi miejscami w krajowych konkursach o spółdzielczości.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne