Przedsiębiorczość czym jest?

Przedsiębiorczość czym jest?

Trudno podać jedną definicję przedsiębiorczości.Przedsiębiorczość jest pojęciem bardzo obszernym i występującym w różnych dziedzinach życia (edukacja, praca, działalność społeczna, polityka). Określenie istoty przedsiębiorczości można rozumieć jako:
 

Proces tworzenia i budowanie czegoś nowego, przede wszystkim nowego przedsiębiorstwa. W procesie budowania podkreśla się: umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji oraz ponoszone ryzyko (niepewność);

Zespół cech i postaw opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Obejmuje on twórczość, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i kierowania nimi dla osiągnięcia zamierzonych celów. 


#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne