Co to jest IPSZ i przez kogo jest realizowany

Czym jest Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej

W niniejszym wpisie przedstawiamy istotę projektu.

KIM JESTEŚMY

Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA działa na rzecz integracji i aktywizacji. Łączymy pokolenia przez wspólne działania.

PROBLEM

Młodzież w szkołach średnich, ze względu na brak skutecznych metod nauczania przedsiębiorczości, nie zdobywa odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Brak tych kompetencji powoduje wśród absolwentów wielorakie problemy w współczesnym otoczeniu rynkowym.

ROZWIĄZANIE

Rozwinęliśmy postawy przedsiębiorcze wśród 180 uczniów z 9 szkół średnich województwa śląskiego, poprzez uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości Szkolnej. W ramach takiego Inkubatora młodzież: 

  • opracowała modele;
  • stworzyła biznesplany;
  • uruchomiła i przetestowała przedsiębiorstwa szkolne.

DLACZEGO

Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej miał za zadanie: wskazać możliwości, przygotować i wspierać zespoły młodzieżowych przedsiębiorców społecznych. 

Głównym inicjatorem i organizatorem całości Projektu była Fundacja WSPÓLNOTA WIELOPOKOLENIOWA zajmująca się od 2014 roku społeczną aktywizacja międzypokoleniową.


PROJEKT
 

Projekt zakładał zainicjowanie, wzmożenie i sformalizowanie działań związanych z aktywizacją społeczną środowisk szkolnych i uczniowskich wspomagających rozwój przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskiej przedsiębiorczości szkolnej, poprzez stworzenie i uruchomienie powszechnie dostępnego, interaktywnego i responsywnego instrumentu – Inkubatora Przedsiębiorczości Szkolnej.

Działania, w okresie: wrzesień 2019 – wrzesień 2020, objęły co najmniej 198 beneficjentów, uczniów, nauczycieli i pedagogów z 9 szkół ponadpodstawowych z terenu Woj. Śląskiego.

W pracach wzięli udział mentorzy, tutorzy i eksperci Wnioskodawcy, współpracownicy z lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości oraz Partnerzy.

Poszczególne prace projektowe  obejmowały rekrutację zespołów uczestników wśród uczniów i opiekunów szkolnych, cykle specjalistycznych szkoleń z zakresu ekonomii społecznej, przedsiębiorczości szkolnej, w tym spółdzielczości uczniowskiej, dedykowane spotkania mentorskie, specjalistyczne warsztaty CANVAS, konsultacje finansowe i doradztwo fundraisingowe. Odbędą się też wizyty studyjne do miejscowości, w których aktywne są przedsiębiorstwa szkolne, połączone z integracją międzyszkolną uczniów i nauczycieli.

CEL GŁÓWNY

Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjnych postaw przedsiębiorczych w środowisku szkolnym. 

Osiągnięcie celu nastąpiło dzięki stworzeniu Inkubatora Szkolnej Przedsiębiorczości działającego poprzez: spotkania mentoringowe, opracowanie materiałów, wizyty studyjne, tworzenie modeli biznesowych CANVA, fundraising przedsiębiorstw, konsultacji eksperckich, uruchomienie uczniowskich firm, promocję.
 

REZULTATY

Kluczowym rezultatem zadania publicznego była inauguracja  działalności operacyjna 9 Testowych Przedsiębiorstw Szkolnych w szkołach objętych projektem. 

Rezultat kluczowy został uzyskany wskutek konsekwentnego osiągania rezultatów cząstkowych, takich jak podwyższenie poziomu wiedzy i nabywaniu nowych umiejętności i uzyskaniu znaczących kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, z uwzględnieniem ekonomii społecznej i solidarnej przez zrekrutowanych do projektu uczniów i nauczycieli.

Trwałość rezultatu została uzyskana wraz z wypracowaniem rekomendacji i stworzeniem spójnego projektu obywatelskiego nowoczesnych regulacji prawnych w obszarze przedsiębiorczości szkolnej i odpowiednie zainteresowanie nim lokalnych parlamentarzystów.

Najistotniejszym rezultatem realizowanego projektu było stworzenie i uruchomienie powszechnie dostępnego, interaktywnego, responsywnego i innowacyjnego narzędzia w formule serwisu internetowego, umożliwiającego zainteresowanym kolektywom szkolnym przygotowanie i założenie nowatorskiego przedsiębiorstwa szkolnego, spełniającego oczekiwania i ambicje uczestników – Inkubatora Przedsiębiorczości Szkolnej.

Kontakt 

tel. 720 120 720

e-mail: fundacja@wielopokoleniowa.pl

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne