Jak założyć spółdzielnie uczniowską

Jak założyć spółdzielnie uczniowską

Spółdzielnia uczniowska może być założona w publicznej lub niepublicznej szkole podstawowej i w szkole ponadgimnazjalnej oraz w placówce oświatowo- 
wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Spółdzielnia uczniowska, aby mogła działać powinna spełnić następujące warunki: 


- zebranie się grupy chętnych uczniów, którzy znajdą wśród nauczycieli opiekuna spółdzielni; 
- założycielami spółdzielni mogą być uczniowie szkół i placówek, którzy ukończyli 10 lat; założycieli nie może być mniej niż 10; 
- założenie spółdzielni wymaga zgody rady szkoły (jeśli jej nie ma rady pedagogicznej) udzielonej na wniosek dyrektora szkoły; w statucie szkoły powinien znaleźć się zapis o            działaniu w danej placówce spółdzielni uczniowskiej; 
- opracowanie i uchwalenie statutu spółdzielni przez członków założycieli i opiekuna a następnie zatwierdzenie go przez radę pedagogiczną. 

Punktem wyjścia dla założenia spółdzielni jest pomysł. To od niego zaczyna się przygoda ze spółdzielnią uczniowską, Okazuje się, że każdy może wykorzystać swoje ciekawe pomysły, zainteresowania i pasje do prowadzenia spółdzielni uczniowskiej. W trakcie jej działania członkowie uczą się gospodarować posiadanymi zasobami, dowiadując się, jak pozyskać potencjalnych klientów dla oferowanych dóbr i usług oraz, co jest istotne w przypadku spółdzielczości uczniowskiej, znajdując potrzebę,

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne