Istota spółdzielczości

Istota spółdzielczości

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą . Spółdzielnia może prowadzić klasyczną działalność gospodarczą (zarobkową), a także działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

 

Wkład spółdzielni w rozwój społeczno-gospodarczy na wszystkich poziomach (lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym) wynika z faktu, iż ta forma prowadzenia biznesu, zwykle lepiej od innych łączy w działalności gospodarczej kryteria ekonomiczne z odpowiedzialnością społeczną.

W warunkach gospodarki rynkowej spółdzielczość ma do zrealizowania wiele funkcji i zadań, które są trudne do zastąpienia przez inne podmioty gospodarcze czy struktury organizacyjne. Ta forma gospodarowania ma szczególne znaczenie w dwóch sferach. Chodzi mianowicie o obszary wiejskie (spółdzielczość wiejska) oraz o sferę socjalną i rynek pracy.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne