Historia firm uczniowskich-przykłady

Historia firm uczniowskich,czyli jak to było?

W niniejszym wpisie przedstawiamy krótką historię firm uczniowskich w wybranych państwach.

 

Pierwsza uczniowska firma powstała w 1919 r. w Stanach Zjednoczonych w myśl zasady learning business by doing business. Dla uczniów była to szansa poznania i zrozumienia zasad rodzimego systemu gospodarczego.

Uczniowie byli odpowiedzialni za produkcję i sprzedaż towaru, decydowali o losach firmy zajmowali się księgowością, aby na koniec roku szkolnego przedstawić bilans zysków i strat. 

W Europie pierwsza firma uczniowska została ustanowiona w Anglii na początku lat 60. pod nazwą mini-enterprises (mini przedsiębiorstwa.W 1985 r. przy wsparciu Ministerstwa ds. Handlu i Przemysłu, Ministerstwa Edukacji oraz władz większości szkół wyższych powstał program Mini-Enterprises-in-Schools-Project (Mini Firmy w Projektach Szkolnych), 

Cele pedagogiczne,które miały płynąć z prowadzenia szkolnej firmy zostały zastąpione przez bardziej ogólne oznaczało to,że proces sprawnego i efektywnego zarządzania firmą przestał być główną intencją inicjatorów projektu.

 Prawdziwy rozkwit przedsiębiorczego kształcenia nastąpił w 1988 r., kiedy w Paryżu odbyła się globalna debata oświatowa zorganizowana przez OECD. Konferencja poświęcona była zagadnieniom dotyczącym wychowania i ekonomii. 

Na przestrzeni lat zamysł tworzenia uczniowskich firm kontynuowano w wielu krajach Europy i świata. Intensywny rozwój tej formy nastąpił w latach 80. m.in. we Francji z inicjatywy stowarzyszenia Jeunes Entreprises, w Belgii za sprawą European Federation of Young Enterprises oraz w Szwecji pod hasłem Ung Företagsamhet. 


#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne