Dobre praktyki w przedsiębiorczości uczniowskiej

Dobre praktyki w przedsiębiorczości uczniowskiej

W  wpisie przedstawiamy inicjatywy uczniów szkół biorących udział w projekcie Inkubator Przedsiębiorczości Szkolnej. Pomysły te mają przyczynić się do krzewienia przedsiębiorczości szkolnej.

Od wielu lat rozwijanie i promowanie nauczania przedsiębiorczości stanowi jeden z najważniejszych celów polityki Unii Europejskiej i państw członkowskich. Wzrasta świadomość tego, że młodzi ludzie mogą zakładać i rozwijać działalność gospodarczą i przedsiębiorstwa społeczne, i tym samym stawać się innowatorami w obszarach, w których żyją i pracują. 

Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość na ogół nie jest traktowana jako samodzielna dyscyplina naukowa. Umieszcza się ją na pograniczu ekonomii i nauki o zarządzaniu. Podstawa programowa dla II etapu edukacyjnego wymienia przedsiębiorczość wraz z dwiema innymi pokrewnymi jej miękkimi kompetencjami: kreatywnością i innowacyjnością. Umieszcza też przedsiębiorczość w zakresie „cnót obywatelskich” obok odpowiedzialności, troski o dobro wspólne, aktywności, solidarności, roztropności, tolerancji i odwagi cywilnej. Natomiast w projekcie podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w celach kształcenia dotyczących postaw umieszczono m.in. „Wykorzystanie zdobytej wiedzy ekonomicznej do rozwijania własnej postawy przedsiębiorczej.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne