10 Blocks To Design Your Business Model

10 Blocks To Design Your Business Model

To narzędzie, które posługuje się wspólnym wizualnym językiem do zbudowania modelu  biznesowego w dziesięciu krokach. Jest to intuicyjna metoda służąca zwizualizowaniu transakcji 
pomiędzy poszczególnymi podmiotami biznesowymi, a zwłaszcza odkrywaniu różnych modeli  przychodów (proszę wziąć pod uwagę moje osobiste zaangażowanie w opracowanie tej strategii). Z 
drugiej strony model biznesowy “Canvas” dostarcza szerszych podstaw do uchwycenia idei modelu  biznesowego – jego infrastruktury, zasobów i kluczowych procesów.

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne