Bibliografia dotycząca Przedsiębiorczości Szkolnej i firm uczniowskich

Bibliografia dotycząca Przedsiębiorczości Szkolnej i firm uczniowskich

Bibliografia: 
 - Brand A.,Uczeń spółdzielca przedsiębiorcą in spe, NBS 2015, nr 11 


- Dziarnowski F., Pochwałko A. Spółdzielnia uczniowska organizacja i działalność, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1982. Historia i teraźniejszość spółdzielni uczniowskich w Polsce, Opracowania tematyczne OT- 614, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Warszawa, kwiecień 2012. 


- Jankowski J., Derc E., Jak założyć uczelnię uczniowską. Poradnik dla uczniów i nauczycieli, Wyd.1, Warszawa 2014. Kondycja spółdzielni uczniowskich oraz ich rola w promowaniu postaw przedsiębiorczych i obywatelskich wśród młodzieży, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Kraków 2015. 


- Ozimkowska A, Korycińska J., Prowadzimy spółdzielnie w naszej szkole, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1984. Parszewski K., 100 lat Spółdzielczości uczniowskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, 2000, nr 14.  


- Smith B. R., Stevens C. E.: Different Types of social entrepreneurship: The role of geography and embeddedness on the measurement and scalin of social value. Entrepreneurship & Regional Development 2010, Vol. 22, No. 6. 


- Tragarz M., Jak diagnozować potrzeby uczniów w szkole, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 


- Urbanik A, Gołdys A., Daszkowska – Kamińska A., Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, 

Warszawa 2011. 


- Zahra S.E. , Gedajlovic E., Neubaum D. O., Shulman J. M.: A typology of social entrepreneurs: Motives, search processes and ethical challenges. Journal of Business Venturing 2009, Vol. 24 (5), s. 18. 

- Góźdź B., Przedsiębiorczość społeczna  http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_1_16.pdf

 

Przydatne linki 
https://www.krs.org.pl/
http://www.frsu.pl/
https://ekonomiaspoleczna.pl/
http://biznesspoleczny.pl/
http://www.spoldzielniauczniowska.pl/
https://www.fajna.eu/
https://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=41&Itemid=271
http://www.spoldzielnie.org.pl/

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne