Wizyty w przedsiębiorstwach

Wizyty w przedsiębiorstwach

W niektórych krajach wizyty w przedsiębiorstwach w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli są organizowane fakultatywnie. Ich celem jest zapewnienie nauczycielom bezpośrednich doświadczeń umożliwiających lepsze rozumienie umiejętności, których pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników oraz wzmocnienie powiązań pomiędzy edukacją a pracą zawodową.

Nauczyciele mają również możliwość obserwowania, w jaki sposób działają przedsiębiorstwa, co przekłada się na pomysły dotyczące innowacyjnych metod nauczania i poradnictwa zawodowego. 

W Republice Czeskiej w sierpniu 2014 r. Fundusz Doskonalenia Zawodowego (FDV), organizacja podlegająca Ministerstwu Pracy i Spraw Społecznych, uruchomił projekt pod nazwą „Staże w przedsiębiorstwach – praktyki edukacyjne 2” (Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2). Jednym z rezultatów tego projektu, który zakończył się we wrześniu 2015 r., jest Krajowy katalog staży, będący ogólnodostępną platformą internetową, mającą na celu oferowanie potencjalnym kandydatom możliwości odbycia stażu. 

W Estonii Junior Achievement Estonia organizuje dni staży towarzyszących, głównie dla nauczycieli ekonomii i przedsiębiorczości. We Francji CERPEP organizuje trwające od jednego do pięciu dni wizyty kadry nauczycielskiej w przedsiębiorstwach. 

W Wielkiej Brytanii (w Szkocji), w ramach programu „Doskonałość w edukacji poprzez związki z biznesem” (Excellence in Education through Business Links [EEBL]), organizowane są dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i średnich trwające co najmniej dwa dni wizyty w przedsiębiorstwach.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne