Tworzenie przedsiębiorstwa społecznego – opracowanie biznesplanu

Tworzenie przedsiębiorstwa społecznego – opracowanie biznesplanu

W poniższym rozdziale można przeczytać o tym, jak biznesplan pomaga założyć i rozwijać przedsiębiorstwo społeczne. Wiąże się z tym wiele kwestii, na przykład: sprzedaż towaru bądź świadczenie usług, rozwój rynku przy jednoczesnym pokrywaniu kosztów i sald w budżecie. Ale w pierwszej kolejności potrzebna jest całościowa wizja, pozwalająca uchwycić pewne idee i je zrealizować, a zwłaszcza, by zakomunikować innym, że ma się dobrze przemyślane poszczególne aspekty działalności i jest się w stanie podołać wyzwaniu.

Tworzenie biznesu prospołecznego powoli i stopniowo często oznacza tak naprawdę jego właściwy rozwój; od programu pilotażowego po ten bardziej zaawansowany, który angażuje już większą liczbę osób, a z czasem mierzy wyżej. W rozdziale tym zostaną przedstawione różne rodzaje narzędzi przydatnych do tworzenia tego typu działalności. Należy podkreślić, że wartość biznesu społecznego powinna być rozwijana jako taka, z udziałem elementów komercyjnych i w oparciu o warunki rynkowe.

Cele dydaktyczne:

● Dowiesz się, dlaczego warto najpierw dobrze zaplanować swój biznes

● Zapoznasz się z definicją pojęcia modelu biznesowego

● Przeczytasz o narzędziach do tworzenia biznesu i strategii “Buisness Model Canvas”

● Zostaniesz krok po kroku przeprowadzony przez różne koncepcje biznesu w ramach poszczególnych segmentów i i podejmiesz kwestie pozwalające ci rozpoznać mocne i słabe strony twojego modelu.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne