Strategia “Business Model Canvas” (Alexa Osterwaldera)

Strategia “Business Model Canvas” (Alexa Osterwaldera)

Jednym z najbardziej popularnych obecnie podejść do organizacji modelu biznesowego i jego komponentów jest tzw. “Model Płótna” (“Business Model Canvas”- BMC). To najczęściej stosowane na świecie narzędzie do tworzenia modelu biznesowego.

Alexander Osterwalder opracował skuteczną metodę pozwalającą uchwycić wszystkie elementy modelu biznesowego: oferty, partnerów, rodzaje podejmowanych aktywności, źródła finansowania, relacje z klientem, kanały (komunikacji i dystrybucji), grupy potencjalnych konsumentów, koszty i przychody. Metoda ta polega na tworzeniu modelu biznesowego od zera na pojedynczej kartce papieru. To koncepcja, która może okazać się przydatna także dla firm już istniejących na rynku, które chciałaby zwizualizować lub zmienić swój dotychczasowy model. 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne