Rozwój osobisty i zawodowy

 Rozwój osobisty i zawodowy

Bycie dobrym liderem polega na samorozwoju. Na szczęście większość kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach społecznych traktuje rozwój swoich umiejętności przywódczych jako kluczowe wyzwanie. Pracownicy nie obawiają się inwestować w siebie i szukają okazji, by się uczyć i poszerzać swoje horyzonty.

Jak zostało wcześniej wspomniane – oprócz pasji do rozwiązywania problemów społecznych i modelu skierowanego na zmianę społeczną, potrzebna jest też predyspozycja do prowadzenia biznesu (tzw. “żyłka do interesu”). Kluczowe umiejętności od strony biznesowej to m.in: 


● Opracowanie strategii wyjścia 
● Planowanie na wypadek sytuacji awaryjnych 
● Zarządzanie ryzykiem 
● Stworzenie budżetu zróżnicowanego pod względem źródeł – zawierającego inwestycje społeczne 
● Marketing, także w mediach społecznościowych 
● Badanie rynku 
● Myślenie strategiczne 
 

W ramach podsumowania warto dodać, że kwintesencją przedsiębiorstwa społecznego jest pasja w rozwiązywaniu problemów społecznych, ale też wykorzystywanie dobrych pomysłów służących zrównoważonemu rozwojowi firmy. Należy przeznaczyć odpowiednio dużo czasu na inwestycję w kadrę zarządzającą, co przyniesie korzyści zarówno zespołowi, jak i całemu przedsiębiorstwu. 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne