Przywództwo

Przywództwo

Kierowanie przedsiębiorstwem społecznym różni się w niektórych aspektach od tego w tradycyjnych firmach, ponieważ przedsiębiorstwa społeczne często mierzą się z wyzwaniami bez formalnego przygotowania w dziedzinie prowadzenia biznesu.

Ale największą wartością jest pasja, która kieruje przedsiębiorcami społecznymi w rozwiązywaniu problemów społecznych i włączaniu ich do swojej działalności. Przedsiębiorcy społeczni powinni być z natury zaangażowani w czynienie świata lepszym i poprawianie jakości życia innych.

Główną idea kierownictwa jest włączenie najlepszych ludzi do swojego zespołu, by mogli się oni podzielić tym, co mają do zaoferowania. Ale prowadzenie udanej działalność prospołecznej to nie tylko postępowanie zgodnie z zadami etyki, integracja (działania powinny potwierdzać dane wcześniej słowo!), ale też wiedza, empatia i pasja.

Dobry przedsiębiorca społeczny musi też być świadomy dostosowania celów rynkowych z zadaniami społecznymi, a to nie łatwe wyzwanie. Przedsiębiorców społecznych cechują wysokie umiejętności interpersonalne i silna motywacja, ale często brakuje im wyksztalcenia ekonomicznego. Równie ważne jest więc nabycie umiejętności w dziedzinie prowadzenia działalności gospodarczej, by odniosła ona jak największe korzyści i by móc część z nich zainwestować w rozwiązywanie problemów społecznych.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne