Przedsiębiorczość społeczna – działalność charytatywna a tradycyjne przedsiębiorstwo

Przedsiębiorczość społeczna – działalność charytatywna a tradycyjne przedsiębiorstwo

By zdefiniować przedsiębiorczość społeczną, warto przedstawić cechy odróżniające ją od zwykłej filantropii: Obie dzielności nastawione są na realizowanie misji społecznej i wywołanie pozytywnej zmiany w świecie. Zarówno organizacje charytatywne, jak i przedsiębiorstwa społeczne dążą do przekazania swoich zysków na cel, który przyniesie korzyści wybranej grupie społecznej lub całemu społeczeństwu.

Ale podczas gdy organizacje dobroczynne pozyskują środki na swoją działalność głównie z dobrowolnych datków i zbiórek pieniężnych, przedsiębiorstwa społecznej często sprzedają dobra i usługi, by móc potem ponownie zainwestować swoje dochody. Zdaniem niektórych kwestią kluczową nie jest jednak źródło finansowania, ale przejrzystość i stabilność pozyskiwanych środków. Jeśli przedsiębiorca społeczny jest w stanie z powodzeniem połączyć stałe przychody pozyskiwane od różnych beneficjentów ze środkami z dotacji i grantów, wówczas działalność może być równie stabilna, jak ta utrzymująca się jedynie ze sprzedaży towarów i usług. W rzeczywistości przedsiębiorstwo społeczne przyjmuje zróżnicowane formy – od podmiotów opartych wyłącznie na subsydiach i grantach po te, dla których obrót gospodarczy jest dominującym źródłem finansowania. Najważniejsze, by przedsiębiorstwo społeczne było na tyle stabilne finansowo, aby móc skutecznie realizować cel, jakim jest tworzenie wartości społecznej.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne