"Plan Cruncher” stwórz swój biznesplan na jednej stronie

Przy pomocy narzędzia “Plan Cruncher” można stworzyć jednostronicowe podsumowanie biznesplanu na potrzeby inwestycyjne. Narzędzie zostało skonstruowane tak, by postawić przedsiębiorcy podstawowe pytania, na które powinien odpowiadać każdy biznesplan, a następnie przekształcić odpowiedzi w serię ikon.

Obrazki są wizualną reprezentacją kluczowych idei danego biznesplanu, takich jak: “model przychodów z reklam” albo “ potrzeba kapitału zalążkowego”. W odróżnieniu od dwóch pozostałych narzędzi, “Plan Cruncher” dodatkowo włącza element szeroko pojętego biznesplanu do modelu biznesowego.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne