Myślenie projektowe (“Design Thinking”)

Myślenie projektowe (“Design Thinking”)

Design thinking” to kolejne narzędzie do tworzenia produktu (usługi) spełniającego potrzeby konsumenta. Polega na stosowaniu kilku zbieżnych i rozbieżnych.

Myślenie projektowe używa rozbieżnych metod by stworzyć rozwiązanie (możliwe lub nie) i zbieżnych metod by wybrać i zrealizować najlepsze z nich. Nie rozpoczyna się ono od uwzględnienia granic takich jak produkt, dostępna technologia czy potrzeby rynkowe. Zamiast tego koncentruje się wokół ludzi i próby ich zrozumienia, definicji problemu i kreowania rozwiązań dla grup docelowych.

Myślenie projektowe składa się z następujących etapów:

1. Empatia– zdobycie informacji o konsumentach, zidentyfikowanie ich aktualnych potrzeb i pragnień poprzez wywiad, tzw. “persona models” (próba identyfikacji z grupą docelową), obserwacje.

2. Definiowanie – sformułowanie problemu, który powinien zostać rozwiązany za sprawą danego produktu lub usługi poprzez rozwinięcie nowych pomysłów, punktów widzenia etc.

3. Tworzenie – użycie różnych sposobów na stworzenie możliwych rozwiązań danego problem – “burza mózgów” etc.

4. Prototyp – wybór kilku pomysłów, które zostaną wykorzystane do stworzenia prototypie, a więc zbudowania podstawowej wersji produktu (“Minimal Viable Product” – MVP).

5. Testowanie – dostarczenie do przetestowania klientom udanych prototypów produktu.

#szkolnafirma#

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne