Model biznesowy

Model biznesowy

Przedsiębiorstwa społeczne działają poprzez wykorzystanie zasad biznesu w celu rozwiązywania problemów społecznych, a w wielu przypadkach to niełatwe zadanie. Sytuacja jest wymagająca, a to oznacza, że jedyną gwarancją powodzenia jest zastosowanie odpowiedniego modelu biznesowego.Oprócz tego istnieje też wiele innych elementów mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości społecznej.

W skrócie model biznesowy określa, czym zajmuje się działalność gospodarcza i w jaki sposób czerpie ona zyski. Najprostszym stwierdzeniem odnoszącym się do modeli biznesowych jest to, że mają one ze sobą coś wspólnego. Otóż wszystkie są tworzone w celu poruszenia tej samej kwestii: “Jak można w zrównoważony sposób tworzyć wartość dla potencjalnych klientów”. 

Model biznesowy dla przedsiębiorstwa społecznego różni się od klasycznego modelu biznesowego: Oprócz stworzenia strategii zapewniającej organizacji dochodowość, powinien on także wskazywać, w jaki sposób tworzyć wymierną wartość społeczną. Innymi słowy oddziaływanie na społeczeństwo musi być częścią modelu biznesowego przedsiębiorstwa społecznego.

Oddziaływanie społeczne mierzone jest przez pryzmat zysków i strat społecznych i środowiskowych. Chodzi o umiejscowienie skutków w szerszym kontekście – przejrzysta refleksja nad tym, jaki rodzaj wartości społecznej tworzy dana działalność i w jaki sposób można ją zmierzyć.

Najprostszy podział modeli biznesowych obejmuje dwie kategorie: tradycyjne oraz innowacyjne modele biznesowe.

Tradycyjne modele biznesowe – typowe działalności opierające się na tworzeniu dóbr i usług. To najbardziej podstawowy model biznesu. Przygotować towar bądź usługę, a następnie je sprzedać – bezpośrednio klientowi lub dystrybutorowi. Głównym wyzwaniem jest tu wykreowanie wartościowego produktu i znalezienie właściwych partnerów biznesowych.

Innowacyjne modele biznesowe – często wiążą się z użyciem technologii i nowych platform komunikacyjnych, które zmieniają zachowania konsumentów i pozwalają zrezygnować ze zmagań, jakie toczą konwencjonalne przedsiębiorstwa, by nadążyć za potrzebami rynku.

Na etapie planowania biznesu społecznego powinno się uwzględnić przyspieszony rozwój nowych technologii i kanałów komunikowania, a także z odwagą podejść do tematu innowacyjności i zdefiniować własny nowy model.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne