Model “RCOV”

Model “RCOV”

Zasoby i kompetencje (z ang. RC), Organizacja (O) i Wartość (V) to główne elementy przedsiębiorstwa oddziałujące na siebie nawzajem. Model “RCOV” nie skupia się na działaniach jako takich, lecz na poszczególnych częściach składowych i tym, w jaki sposób są one ze sobą powiązane, co zostaje przedstawione za pomocą grafiki.

#szkolnafirma#

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne