Model “Kano”

Model “Kano”

Tworząc produkt i model biznesowy, przedsiębiorca musi określić optymalny zestaw cech charakteryzujących produkt. Noriaki Kano opracował metody pozwalające ocenić zadowolenie klientów z danego produktu.

Model opiera się na następujących stwierdzeniach:

● Zadowolenie klienta z cech danego produktu zależy od poziomu funkcjonalności produktu (na ile i czy właściwie cechy te zostały wdrożone);

● Cechy produktu mogą zostać podzielone na cztery kategorie;

● Poziom zadowolenia klientów z danej cechy można ustalić, przeprowadzając badania.

Kano zaproponował wykres przedstawiający poziom zadowolenia klientów – od całkowitego zadowolenia (nazywanego “Zachwytem i Ekscytacją” – “Delight and Excitement”) do zupełnego niezadowolenia (bądź “Frustracji” – “Frustration”). Miernikiem zadowolenia jest funkcjonalność produktu, która mówi o tym, jak dobrze konsument przyjął daną cechę towaru, jak dobrze została ona zrealizowana i jak dużo zainwestowano w jej wdrożenie. Funkcjonalność rozciąga się pomiędzy brakiem jakiejkolwiek funkcjonalności a najlepszą możliwą realizacją cech produktu. 

Twórca może podzielić cechy produktu na cztery kategorie, w zależności od tego, w jaki sposób klient reaguje na poszczególne poziomy funkcjonalność produktu: cechy konieczne, podnoszące wydajność produktu, uznane za obojętne lub za atrakcyjne. Twórca może podzielić cechy produktu na cztery kategorie, w zależności od tego, w jaki sposób klient reaguje na poszczególne poziomy funkcjonalność produktu: cechy konieczne, podnoszące wydajność produktu, uznane za obojętne lub za atrakcyjne. 
#szkolnafirma#

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne