Kompozycja marketingowa (“Marketing mix”)

Kompozycja marketingowa (“Marketing mix”)

Kompozycja marketingowa to zespół instrumentów marketingowych, których przedsiębiorca używa, by dostarczyć produkt/usługę o określonej wartości do klientów i tym samym sfinalizować transakcję. Chodzi o wprowadzenie odpowiedniego produktu na rynek we właściwym czasie i w dobrej cenie.

By odnieść sukces przedsiębiorca musi zrozumieć klienta i każdy aspekt modelu biznesowego. Kompozycja marketingowa jest dwuwymiarowa: zorientowana na klienta i na firmę.Cena/Koszt (“Price/Cost”). Z jednej strony cena determinuje zyski firmy i decyduje o jej przetrwaniu: Pokrywa koszty i generuje dochody. Z drugiej strony cena wskazuje klientowi, czego może on oczekiwać od danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi towarami na rynku. Regulacja ceny produktu ma ogromny wpływ na całą strategię marketingową, jak również na sprzedaż i popyt na dany produkt.

Ale cena to nie tylko koszt ponoszony przy nabywaniu produktu. To też koszty utrzymania, utylizacji i transportu, które razem z ceną tworzą koszty własności produktu. Niskie koszty mogą być konkurencyjną zaletą nawet w przypadku produktów o wyższej cenie.

Dystrybucja/Doświadczenie klienta (“Place/Experience”). Potencjalni klienci muszą mieć dostęp do produktu. Dystrybucja towaru od producenta do klienta jest częścią usług związanych z produktem. Tak naprawdę jest to jedna z jego cech. Nie ma znaczenia, kto zajmuje się rozprowadzaniem towaru – producent czy sprzedawca – klient postrzega to jako całe doświadczenie interakcji z firmą. Dziś dotyczy to zarówno sklepów tradycyjnych, jak i internetowych, usług płatniczych, obsługi klienta etc. Produkty coraz częściej upodabniają się do siebie zarówno pod względem konkretnych cech, jak i wyglądu, dlatego to doświadczenie użytkownika tworzy dziś emocjonalną relację pomiędzy marką a klientem.

Promocja/Komunikacja z rynkiem (“Promotion/Communication”). Promocja składa się z różnych elementów takich jak: organizacja sprzedaży, komunikacja z rynkiem (nieodpłatna), reklama (za wynagrodzeniem) i promocja handlowa. Komunikację rozumie się jako bardziej praktyczną współpracę i dopuszczenie do głosu klienta – możliwość podjęcia dialogu, reakcję zwrotną i współdziałanie. Media społecznościowe tworzą platformę do wymiany informacji i pozwalają wyeliminować dystans pomiędzy producentem a użytkownikiem.

Budowanie relacji z klientem (“public relations”) i komunikacja stały się dla przedsiębiorców społecznych kluczowym elementem kompozycji marketingowej. Z ograniczonymi przychodami, ale ogromnym wpływem społecznym, przedsiębiorcy budują pozytywną reputację i otrzymują wsparcie od konkretnych społeczności. W efekcie poprzez przekazywanie opinii (jak również “polubienia”, udostępnianie postów, udział w wystawach, seminariach i wydarzeniach) firmy rozpowszechniają informacje o sobie.

Personel/Ludzie (“Personnel/People”). Nawet w przypadku sprzedaży internetowej kontakt z klientem jest wciąż istotny. Menadżerowie ds. sprzedaży, konsultanci, kasjerzy, osoby zarządzające, copywriterzy – wszyscy ci ludzie są ważni w procesie świadczenia usług i tworzenia doświadczenia klienta. Pracownicy obsługi klienta porozumiewają się bezpośrednio z klientem, podczas gdy personel zaplecza dostarcza produkt i przestrzeń oraz inne zasoby niewidoczne dla klienta.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne