Granty

Granty

Zgodnie ze ”Słownikiem Biznesu” (“Buisness dictionary”), grant to "nagroda, wkład, prezent lub dotacja (w gotówce lub w postaci rzeczy) przyznawana przez rząd bądź inną organizację (nazywaną cedentem) do realizacji konkretnych celów dla beneficjenta zakwalifikowanego do otrzymania grantu (nazywanego cesjonariuszem).

Granty są uzależnione od pewnych kwalifikacji takich jak: przestrzeganie i utrzymywanie określonych standardów lub proporcjonalny wkład wniesiony przez cesjonariusza lub cedetów." (Źródło:http://www.businessdictionary.com/definition/grant.html ). Grant to jednostronny wkład, co oznacza, że nie ma potrzeby jego zwrotu, ale konieczne jest spełnienie wyznaczonych warunków lub wdrożenie konkretnego procesu bądź produktu.

#szkolnafirma#

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne