Dlaczego współpraca w ekonomii społecznej jest ważna?

Dlaczego współpraca w ekonomii społecznej jest ważna?

Współpraca to istotny aspekt zarówno przedsiębiorstwa społecznego i ekonomii społecznej, jak również komercyjnego biznesu. Niezależnie od tego, czy celem jest wyłącznie zysk, czy dąży się raczej do osiągnięcia celów społecznych, każde przedsiębiorstwo społecznej już z definicji wymaga kooperacji z innymi ludźmi.

Prowadzenie tego typu działalności opiera się na współpracy z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami, władzami państwowymi i lokalnymi (Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Agencjami Zatrudnienia Publicznego etc.) czy reprezentantami instytucji finansowych (banków). Sukces przedsiębiorstwa społecznego zależy od dobrej współpracy ze wszystkim wymienionymi podmiotami. Przedsiębiorstwo nie może pozostawać samotną wyspą, jest ono zawsze częścią większego systemu, Przyjmuje się, że przedsiębiorstwo społeczne działa na skrzyżowaniu kilku sektorów – publicznego prywatnego i tzw. trzeciego sektora (obejmującego organizacje pozarządowe). Firma powinna być dobrze zintegrowana w środowisku społecznym. Z drugiej strony przedsiębiorstwo społeczne powinno dążyć do wywołania zmiany w świecie. 

Przedsiębiorstwo, zwłaszcza to społeczne, musi wnosić nową wartość do społeczeństwa, dążyć do wyższych celów niż jedynie adaptacja w środowisku. Podmioty ekonomii społecznej dysponują szerokimi możliwościami współpracy z innymi. Mogą z powodzeniem kooperować także z zagranicznymi firmami lub organizacjami. Przykładem tego typu współpracy jest warszawskie stowarzyszenie “Bank Drugiej Ręki”, które współdziała – między innymi – ze światowymi gigantami w dziedzinie IT takimi jak “Cisco” i “Microsoft”. Stowarzyszenie współpracuje także z amerykańską organizacją non-profit "TechSoup" (wcześniej "CompuMentor") z siedzibą w San Francisco. 
 

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne