Czym jest wartość społeczna i dlaczego jest ona tak istotna?

Czym jest wartość społeczna i dlaczego jest ona tak istotna?

Tworzenie wartości społecznej to kluczowy element przedsiębiorczości społecznej, dlatego tak ważne jest, by przyjrzeć się bliżej znaczeniu tego pojęcia.

Pomoc w aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej czy organizowanie wolontariuszy do wspólnego sprzątania plaż to przykłady tworzenia wartości społecznej. Ale jeśli butelki plastikowe zebrane z plaży w czasie tego typu akcji zostaną spalone, powodując zanieczyszczenie powietrza, będzie to oznaczać tworzenie pozytywnej wartości społecznej w jednym miejscu i negatywnej w drugim. Ważne więc, by postrzegać tę koncepcję w perspektywie holistycznej – jako coś, co przynosi korzyści całemu społeczeństwu. W przypadku tradycyjnego przedsiębiorcy wartość tworzona jest na potrzeby rynków, które mogą sobie swobodnie pozwolić na nowy produkt czy usługę, a zatem jest tworzona w celu wygenerowania zysku. Niemal od początku istnieje tu oczekiwanie, iż przedsiębiorca i jego inwestorzy otrzymają finansowe korzyści za sprawą swojej działalności . Dochód jest kluczowy dla utrzymania równowagi finansowej spółki i ma znaczenie dla nadrzędnego celu działalności gospodarczej, jakim jest adaptacja do rynku na większą skalę, a ostatecznie osiągnięcie nowej równowagi ekonomicznej. Przedsiębiorca społeczny z kolei nie tworzy wartości po to, by pozyskać istotne korzyści finansowe dla swoich inwestorów – głównie organizacji charytatywnych i rządowych – czy też dla siebie samego. Zamiast tego celem przedsiębiorcy społecznego jest wartość na większa skalę. 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne