Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

- Przedsiębiorstwo społeczne (biznes prospołeczny) polega na tworzeniu wartości społecznej mającej wpływ na grupę docelową i całe społeczeństwo. W przeciwieństwie do tradycyjnych przedsiębiorstw w biznesie społecznym nie chodzi jedynie o aspekt gospodarczy, ale też o tworzenie społecznej, przyjaznej środowisku i zrównoważonej wartości. Przychód firmy zostaje ponownie zainwestowany w pracę dla wspólnego dobra. Zdaniem profesora Muhammada Yunusa (2017) biznes prospołeczny to “firma bez tzw. wypłat dywidendowych, której działalność skierowana jest na rozwiązanie problemu społecznego.” (Source: http://socialbusinessearth.org/definition)

- Przedsiębiorstwo społeczne (biznes prospołeczny) polega na tworzeniu wartości społecznej mającej wpływ na grupę docelową i całe społeczeństwo. W przeciwieństwie do tradycyjnych przedsiębiorstw w biznesie społecznym nie chodzi jedynie o aspekt gospodarczy, ale też o tworzenie społecznej, przyjaznej środowisku i zrównoważonej wartości. Przychód firmy zostaje ponownie zainwestowany w pracę dla wspólnego dobra. Zdaniem profesora Muhammada Yunusa (2017) biznes prospołeczny to “firma bez tzw. wypłat dywidendowych, której działalność skierowana jest na rozwiązanie problemu społecznego.” (Source: http://socialbusinessearth.org/definition

- Ujęcie problemu społecznego w szerszej perspektywie jest równie ważne i oznacza pracę nad przyczynami problemu: czynnikami strukturalnymi, instytucjonalnymi i politycznymi powodującymi zaistnienie trudnej sytuacji społecznej. Może się to odbywać na różne sposoby. Najczęstsze podejście do tej kwestii polega na wyjaśnieniu i przedyskutowaniu podłoża problemu oraz potrzeby zmiany. Rozpatrywanie przyczyn problemów społecznych wymaga ogromnego nakładu pracy, ale ich uwzględnienie i zastanowienie się nad nimi jest konieczne. 

- Grupy docelowe mogą odgrywać znaczącą rolę jako twórcy zmiany, stając się bardziej widoczne i podnosząc swój głos, ale punktem odniesienia może być też to, że to inni podejmują ich wezwanie i biorą odpowiedzialność za zmianę. Istotny jest tu element upodmiotowienia – wsparcie i umocnienie mniejszości bądź grup uciskanych; danie im prawa do głosu czy przestrzeni do działania i możliwości uczestnictwa i włączenia w społeczeństwo. Metody do osiągnięcia tego celu mogą się od siebie różnić i być bardziej indywidualne lub zbiorowe, a zależy to od wielu dodatkowych aspektów. 

- Zamierzeniem inwestycji nie jest osobisty zysk, lecz realizacja celów społecznych poprzez działania firmy. Celami nadrzędnymi są tu wartość i zmiana społeczna. Pozyskane pieniądze są ponownie inwestowane, dlatego przedsiębiorca i właściciel nie otrzymują żadnej dywidendy. Inwestorzy mogą odzyskać pieniądze bądź ulokować kapitał ponownie. Firma pokrywa koszty i utrzymuje równowagę finansową, realizując jednocześnie cel społeczny. Podczas gdy pierwotna inwestycja zwraca się inwestorowi, zysk zostaje wewnątrz firmy, by zwiększać jej zasięg i społeczne oddziaływanie.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne