Czym jest przedsiębiorczość społeczna lub tzw. przedsiębiorstwo społeczne?

Czym jest przedsiębiorczość społeczna lub tzw. przedsiębiorstwo społeczne?

Pojęcie przedsiębiorczości społecznej może być wyjaśniane na wiele sposobów. Dyskusja na temat znalezienia właściwej definicji wciąż trwa zarówno w środowisku akademickim, jak pośród innych podmiotów zaangażowanych w tę dziedzinę. Najogólniej można wyróżnić cztery elementy składające się na pojęcie przedsiębiorczości społecznej:

To oznacza, że można definiować przedsiębiorczość społeczną następująco: ”Działanie mające na celu realizację wartości społecznej przy jednoczesnym wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań, w którym społeczeństwo obywatelskie odgrywa istotną rolę jako inicjator bądź współtwórca, i które ma znaczenie także w kontekście gospodarczym.” Przedsiębiorczość społeczna może być także definiowana przez pryzmat różnic w stosunku do tradycyjnie pojmowanej przedsiębiorczości. Słowo “przedsiębiorczość” pochodzi z języka francuskiego i oznacza: “ten, który podejmuje się (zrobienia czegoś)”. Według definicji austriackiego ekonomisty Josepha Schumpetera przedsiębiorca to osoba, która posiada w sobie siłę potrzebną do napędzania wzrostu gospodarczego. To człowiek, który dostrzega możliwości rynkowe – obojętne czy w materiale, produkcie, usłudze bądź biznesie – i organizuje spółkę, by je wdrożyć.Prościej rzecz ujmując, oznacza to, że podczas gdy tradycyjnego przedsiębiorcę definiuje przede wszystkim zdolność to prowadzenia przedsiębiorstwa i generowania zysków, które stanowią tu kryterium sukcesu, przedsiębiorcę społecznego cechuje głównie chęć tworzenia wartości społecznej dla grupy docelowej lub całego społeczeństwa.

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne