Crowdfunding

Crowdfunding

Crowdfunding to proces gromadzenia środków pieniężnych od darczyńców za pomocą strony internetowej, po to, by zrealizować projekt lub przedsięwzięcie biznesowe. Crowdfunding jest najczęściej organizowany w sieci, gdzie osoby zbierające pieniądze prowadzą publiczną kampanię i przyjmują datki.

W ramach kampanii rozpowszechnia się informacje na temat istoty projektu bądź danej działalności, podaje się kwotę  potrzebną do zgromadzenia i ostateczny termin, do którego środki musza zostać zebrane. Ludzie mogą przekazywać pieniądze przez stronę internetową i często otrzymują pewien rodzaj potwierdzenia bądź wynagrodzenie w zamian za donację. (Źródło: https://www.entrepreneur.com/topic/crowdfunding
#szkolnafirma#

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne