Budowanie marki

Budowanie marki

Marka to wizerunek, wspomnienia, skojarzenia, za sprawą których klient identyfikuje produkt. Przedsiębiorca tworzy platformę marki, zawierającą pozycję marki, wartości jaką z sobą niesie, przekaz oraz tożsamość.

Marka to obietnica złożona klientom. Mówi, czego mogą oni oczekiwać od produktów i usług oraz co odróżnia daną firmę od konkurencji. Marka wyjaśnia, czym jest dane przedsiębiorstwo, do czego zmierza i jak ludzie je postrzegają. 

Klienci mogą uwierzyć w to, że przedsiębiorstwo społeczne ma na celu nie tylko osiągnięcie finansowych zysków, ale też uczynienie świata lepszym. To pomoże im zdecydować się na podjęcia działania na korzyść firmy. Jest to przykład strategii budowania marki opierającej się na motywie, która rozwija proste doświadczenie transakcji (ludzie kupują produkt lub usługę, bo ich potrzebują) w doświadczenie relacji (ludzie kupują produkt, ponieważ wierzą w wyższy cel, który za nim stoi). 

Zdefiniowanie marki wymaga zrozumienia, na czym polega dana działalność: 
● Jaka jest misja firmy? 
● Jakie korzyści i cechy stoją za danym produktem/świadczonymi usługami? 
● Co klienci myślą o danej firmie? 
● Jakie cechy produktu chce się uczynić tymi, które klienci będą kojarzyć z daną firmą? 

By zbudować markę firmy należy: 
● Stworzyć logo i rozpowszechnić je. 
● Zapisać przekaz marki. 
● Włączyć markę w każdy proces i punkt newralgiczny firmy. 
● Stworzyć szablony i standardy dla materiałów marketingowych. 

Budowanie marki to kształtowanie jej percepcji i tworzenie narracji. Jeśli zrobi się to właściwie, marka stanie się spoiwem łączącym strategię biznesową firmy z jej nadrzędnym celem i doświadczeniami klientów. 

Marka pozwala się skoncentrować na wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji firmy, na zaangażowaniu klientów i pracowników oraz pomaga zbudować firmę, z którą każdy chce współpracować. 

Budowanie zespołu i zarządzanie nim w przedsiębiorstwach społecznych 

Cele dydaktyczne: 
● W tym rozdziale dowiesz się na czym polega budowanie zespołu i kierowanie nim w przedsiębiorstwach społecznych;
● Zapoznasz się z zestawem kluczowych umiejętności niezbędnych do kierowania przedsiębiorstwem społecznym; 
● Dowiesz się, dlaczego budowanie zespołu w przedsiębiorstwie społecznym jest ważne. 

 

#szkolnafirma

© 2019 by Inkubator przedsiębiorczości szkolnej. Realizacja 3W Serwisy Informacyjne